מזונות ילדים – האם עידן חדש?

בית המשפט נותן פרשנות שוויונית לחוק מפלה
תמונה של יעל
עו"ד יעל גיל

מדינת ישראל, אשר חרטה על דגלה את עקרון השוויון, פועלת בניגוד לעיקרון זה במקרים מסוימים ומאפשרת לחוקים מפלים להיכלל בספר החוקים שלה. אחד מן העקרונות המפלים הללו אשר באים לידי ביטוי בחקיקה עולה מן הפרשנות לסעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) הידוע בכינוי "חוק המזונות".

מסעיף זה צמחה הפרשנות אשר מחייבת רק את האבות לשאת בדמי מזונות לידי האם לעת גירושין. פרשנות זו לחקיקה הובילה אבות רבים מדי אל עברי פי פחת. בלי להתחשב בשכר האב ובשכר האם ואף לא בזמני הטיפול שלהם בילדים, נקבע כי בכל עת ובכל מצב על האב להעביר דמי מזונות לידי האם בגובה שמגיע לאלפי שקלים. אבות אשר השתכרו סכומים של 7,000–8,000 שקלים בחודש והיו להם שלושה ילדים, נותרו לעתים מזומנות ללא כל יתרה, בלי יכולת לכלכל את עצמם בביתם, בלי יכולת לשכור דירה ובלי כל אפשרות להינשא מחדש ולשקם את חייהם. בני המזל שבהם נישאו לאישה שנאותה לפרנס אותם. הפתרון העיקרי שנקטו היה חזרה לבית הוריהם.

ועדת שיפמן – הוועדה לבחינת דמי מזונות הילדים – מונתה עוד בשנת 2006, וב-2012 הגישה את מסקנותיה לשר המשפטים. עד היום לא שינתה ממשלת ישראל את החקיקה המפלה, אף שבדו"ח הוועדה הומלץ לקבוע כי התמיכה הכלכלית בילדים תוטל על שני ההורים ותתבצע בהתאם לנוסחה אשר תתחשב בשכרם של שני ההורים ואף בזמני הטיפול של כל אחד מהם בילדים.

בשנים האחרונות אבות רבים יותר מגדלים את ילדיהם במהלך הנישואין והם מבקשים להוסיף ולעשות כן אף לאחר הגירושין. אותם אבות אשר נקבעת להם משמורת משותפת על ילדיהם הוסיפו להעביר מדי חודש סכומי כסף גבוהים לידי האם עבור חודש מלא, בלי להתחשב כלל בעובדה שהם גידלו את ילדיהם מחצית מן החודש בביתם.

בשנת 2015, כבוד השופט שאול שוחט מבית המשפט המחוזי בתל אביב נתן פסק דין חשוב בנושא מזונות ילדים ובו נקבע בין השאר כי "זמני השהות של האב עם ילדיו, שהמשמורת עליהם נמסרה לאם, אמורים להילקח בחשבון עת מחייבים אותו במזונותיהם. בזמן שהותם עמו הוא נושא ישירות במזונותיהם ובסיפוק צרכי מדורם […] קל וחומר במשמורת משותפת בה זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים שווים".

עוד נתן כבוד השופט שוחט בפסק דינו נוסחה שעל פיה יש לחשב את דמי המזונות, והוא קבע כי "אף לאחר חישוב הנוסחה, יש לבדוק מה המותר אצל כל אחד מההורים על מנת לראות כי יש לכל אחד די לקיום האישי שלו לאחר הוצאותיו הבסיסיות וההוצאות על הילדים כאשר הם עמו והתשלום המתקבל בנוסחה לידי האם. זאת, במסגרת הגישה המאזנת". שהרי זכותו של אב כזכותו של כל אדם להתקיים בכבוד.

גם בית המשפט המחוזי מרכז בלוד נתן פסקי דין אשר מביאים בחשבון את קיומה של משמורת משותפת, וגם שם נקבעו מזונות מופחתים.

פסיקות של בתי המשפט המחוזיים מהוות הלכה מנחה בלבד, והמחלוקות בנושא גובה דמי מזונות הילדים ואופן חלוקתם התרבו. ביולי 2017 נתן בית המשפט העליון – פה אחד בהרכב מורחב של שבעה שופטים – פסק דין חשוב ביותר, ובו קבע בבירור כי שני ההורים יהיו מחויבים באופן שווה במזונות ילדים בני 6–15, ושהחלוקה ביניהם תיקבע ותתבצע בהתאם ליכולותיהם הכלכליות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, וכל זאת במקרה של משמורת פיזית משותפת.

בית המשפט העליון קם ועשה מעשה במקום המחוקק. הוא נתן פרשנות שוויונית ולא מפלה בנוגע למזונות ילדים. ברי לכל בר בי רב כי במדינה מתוקנת לא תיתכן אפליה גורפת על פי מגדר. חובה לשלם דמי מזונות בהתאם לגובה ההשתכרות ולזמני הטיפול, ולא רק כשהילדים הם מעל גיל שש שנים אלא בכל גיל. פסיקה כזו אף אינה פוגעת בנשים, אשר במקרים רבים מדי שכרן נמוך מזה של הגברים, שכן במידה שאישה משתכרת פחות מבעלה יועברו לידיה דמי מזונות, וכך גם במקרה שהיא תטפל יותר בילדים.

עם הפסיקה החל עידן חדש בנושא מזונות הילדים, אך אין ספק כי חובתו של המחוקק לחוקק חוק אשר יקבע באופן ברור ומוגדר היטב את חובתם של שני ההורים לכלכל את ילדיהם, בהתאם למצבם הכלכלי ולזמני הטיפול שלהם בילדים. חוק מפלה כזה הקיים עדיין היום, מקומו לא יכירנו בספר החוקים.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

12 תגובות

 1. שעורכת דין מבינה את הצד של הגברים
  זה לא כל מובן מאליו

 2. תודה על הפוסט , יש רק לציין , שערך השוויון אינו ערך מוחלט , הוא ערך מאוד יחסי . לא בכל מחיר , לא ייחרב העולם , ותמיד יהא שוויון בכל מצב . כך גם בקשר לנשים כמובן , לא יעלה על הדעת מבחינת המחוקק , שלא תהא הפליה , בין נשים וגברים בבתי כנסת אורתודוקסים ( הפרדת נשים ) . כך גם בגיוס ליחידות קרביות . אפילו כך חקוק הדבר הרי , לא שוויון בכל מחיר ובכל מצב ( וראה למשל סעיף 3 ( ד ) לחוק איסור הפליה במוצרים , בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים , תשס"א 2000 ) . כאשר רלבנטי ומתחייב הדבר , אזי , ישנה הפליה מותרת במדינת ישראל , ובכלל בעולם .

  בקשר לתשלום דמי מזונות , ברור שאושיות צדק בסיסיות , מחייבות ככלל , לבדוק באופן פרטני הכנסה של כל אחד מבני הזוג , ולחייב בהתאמה , וטוב שכך . יחד עם זה , צריך לקחת בחשבון , שלא תמיד , מעמד האישה , הינו כזה של גבר , בכל הנוגע להזדמנויות קידום , שכר , ומציאת עבודה . ויש לקחת בחשבון גם הפליה או מעין , טבועים אלו למרבית הצער .

  תודה

 3. גברים בממוצע מרוויחים יותר מנשים
  נשים טורחות יותר לטפל בילדים

  1. שני האקסיומות שקבעת אינן נכונות כלל וכלל. גברים אינם מרוויחים יותר מנשים. ונשיםמאינן טורחות לטפל יותר בילדים, נהפוכו.

 4. היה צורך באלפים או במאות אבות אומללים, בעשרות שנים ובשבעה שופטים כדי לתקן עוול שברור לכל ילד בן 15-6.

 5. רוב הנשים מקריבות הקריירה והלימודים בגלל גידול הילדים
  וגם לא לשכוח שעדיין יש הפלייה בחברה שלנו לרעת הנשים

 6. כדאי היה אולי בהמחשה זניחה , להביע את אי השוויון הטבוע בין נשים לגברים , בקשר להזדמנויות עבודה ושכר בעבודה וכיוצא . הנה , תיקון שנעשה בשנים האחרונות ( כמה תיקונים למעשה ) ב – " חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 " כך מצטט את סעיף 9(א) משם :
  .
  " לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות. "
  .
  עד כאן הציטוט :
  .
  עיננו הקוראות , איסור על פיטורין בגין הריון אלא באישור השר ( שר העבודה והרווחה ) וזה היה מענה חקיקתי למציאות עגומה , בה מעסיקים , גם מפטרים , וגם לא מגייסים , משיקולי היריון של נשים ( עד היום למעשה כך הדבר ). אם כך , מביע הדבר , אי שוויון טבוע ( להבדיל מהפליה מכוונת , שזה דבר קצת יותר מורכב ) .
  .
  תודה

 7. אין חכם כבעל ניסיון
  וחכמים עוד יותר צופים מראש ולא לןמדים על בשרם

 8. מי ילד את הילדים?
  מי גידל אותם?
  מי טיפל בהם כשהאבא היה בעבודה ובמילואים ובבילויים?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך