העבודה היא חיינו

סוגי הביטוחים לאובדן כושר עבודה המוצעים בישראל
תמונה של זיו רייך
פרופסור זיו רייך

במאמר זה אסביר בקצרה מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ומהם הביטוחים המוצעים בישראל במקרה זה.

כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה נועד לספק חלופה להכנסה במצבים שבהם כושר ההשתכרות של המבוטח נפגע עקב תאונה או מחלה. על פי ההגדרה: "יוגדר מקרה ביטוח אובדן כושר עבודה אם עקב מחלה או תאונה נשלל כושרו (של המבוטח) לעבוד באופן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות. ושבעקבות כך נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו, לפני קרות מקרה ביטוח".

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא סוג חשוב של פוליסת ביטוח המעניקה הגנה כלכלית לאנשים הסובלים מנכות או ממחלה המונעת מהם לעבוד. ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן בתשלומים חודשיים חלף הכנסה אבודה, ועבור כיסוי הוצאות רפואיות ועלויות נלוות אחרות. ביטוח מסוג זה חיוני לאנשים המסתמכים על הכנסתם כדי לכסות את הוצאות המחיה שלהם ולפרנס את משפחותיהם.

בישראל קיימים כמה סוגים של ביטוחי אובדן כושר עבודה, לרבות המוסד לביטוח לאומי, קרנות הפנסיה וביטוח המנהלים ועד לפוליסות פרטיות, והם תקפים כמעט לכל תושבי ואזרחי המדינה.

הסוג הראשון הוא המוסד לביטוח לאומי, שבאמצעותו מספקת מדינת ישראל ביטוח אובדן כושר עבודה לאזרחיה. המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות נכות לאנשים שאינם מסוגלים לעבוד עקב מוגבלות פיזית או נפשית. כדי להיות זכאי לקצבת נכות, אדם צריך לעבוד ולשלם למוסד לביטוח לאומי לתקופה מסוימת. גובה קצבת הנכות מחושב לפי השכר החודשי ודמי הביטוח הלאומי ששולמו לפחות שש שנים לפני תחילת הנכות. קצבת נכות משולמת לאנשים המוכּרים כנכים לפי חוק הביטוח הלאומי, ונכותם גורמת לאובדן כושר השתכרות של 60% לפחות. קצבת הנכות הניתנת על ידי הביטוח הלאומי נועדה לכסות את הצרכים הבסיסיים של הפרט, כגון מזון, דיור ושירותי בריאות. עם זאת, ייתכן שסכום ההטבה לא יספיק לכיסוי כל ההוצאות של הפרט. לכן, ישנם מי שבוחרים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי כדי להשלים את קצבאות הנכות הניתנות על ידי הממשלה.

סוג שני של ביטוח אובדן כושר עבודה הוא דרך החיסכון הפנסיוני וקרנות הפנסיה. לכל אדם בישראל החוסך בקרן הפנסיה, יש כיסוי נכות. לכיסוי נכות בקרן הפנסיה יש תקופת אכשרה של שישים חודשים (חמש שנים) שבה הוא לא מבוטח על מקרים רפואיים קודמים. על מנת לקבל את קצבת הנכות בקרן הפנסיה על אדם להיות מוגדר במצב נכות של 25% לפחות ואת הסכומים הוא יקבל החל מהיום ה-91 לנכותו.

סוג שלישי של ביטוח אובדן כושר עבודה הוא פוליסות פרטיות. פוליסות אלו מוצעות על ידי חברות ביטוח שונות ויכולות לספק כיסוי נוסף מעבר למה שמספקים המוסד לביטוח לאומי וקרנות הפנסיה. הן מכסות בדרך כלל מגוון מוגבלויות, לרבות נכויות פיזיות, נכויות נפשיות ומחלות כרוניות. הן פוליסות נפרדות או פוליסות קיימות בתוך ביטוחי המנהלים. הן יכולות להיות משולמות על ידי העובד ו/או על ידי המעביד. סכום הכיסוי ותנאי הפוליסה משתנים בהתאם לחברת הביטוח ולפוליסה הספציפית. הן מציעות כיסוי נוסף לאנשים אשר הופכים לנכים ואינם מסוגלים לעבוד. הכיסוי שהן מספקות יכול להשתנות, ויש לעיין היטב בתנאי הפוליסה לפני הרכישה. כדי להתחיל לקבל כספים מביטוח אובדן כושר עבודה פרטי בישראל, על המבוטחים לעמוד בדרישות זכאות מסוימות, הכוללות, בין היתר, בדיקה רפואית, עיון ברשומות הרפואיות ותיעוד אחר.

לביטוח אובדן כושר עבודה פרטי בישראל יש יתרון מרכזי – הוא יכול לספק כיסוי מקיף ומתאים יותר מהפוליסה שמציעים המוסד לביטוח לאומי וקרנות הפנסיה. פוליסות פרטיות עשויות להציע גם הטבות נוספות, כגון שירותי שיקום, הכשרה מקצועית ועוד.

בישראל המעסיקים אינם מחויבים על פי חוק לספק ביטוח אובדן כושר עבודה לעובדיהם. עם זאת, מעסיקים רבים אכן מציעים ביטוח זה כחלק מחבילת ההטבות וההפקדות הפנסיוניות.

כמו בכל מדינת חוק, כך גם בישראל קיימים חוקים ותנאים לשיווק של תוכניות לאובדן כושר עבודה על ידי בעלי הרישיון.

מתוך הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, "שיווק תוכניות לאובדן כושר עבודה – חוזר ביטוח מס' 2019-1-5" (מדינת ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון):

א. טרם מכירת תוכניות לאובדן כושר עבודה, גוף מוסדי, בעל רישיון או סוכן ביטוח

 1. יברר אודות קיומו של כיסוי ביטוחי קיים, לכל הפחות באמצעות הגשת בקשת מידע חד פעמית למסלקה הפנסיונית;
 2. יברר פרטים על הכנסתו של המבוטח;
 3. בתוכנית ביטוח הכוללת כיסוי ל"עיסוק ספציפי" של המבוטח, יפרט למבוטח את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בכיסוי זה והעיסוקים שאליהם יופנה המבוטח בקרות אותם אירועים, אם לא ירכוש כיסוי זה.

ב. מתן המלצה לרכישת תוכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה בידי בעל רישיון או סוכן ביטוח תחייב במסירת מסמך הנמקה ללקוח בהתאם לחוזר מסמך הנמקה.

ג. גוף מוסדי יכרות חוזה ביטוח לכיסוי אובדן כושר עבודה רק במידה ומצא כי למבוטח קיימת הכנסה, והכנסה זו אינה מכוסה בתוכנית ביטוח קיימת; על אף האמור, גוף מוסדי רשאי לכרות חוזה ביטוח העומד בהוראות סעיף 4 לחוזר קווים מנחים בגין הכנסה שמכוסה בתוכנית ביטוח קיימת.

ד. לא נכרת חוזה ביטוח, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על בעל רישיון או סוכן ביטוח.

לסיכום, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא פוליסת ביטוח חשובה המעניקה הגנה כלכלית לאנשים הסובלים מנכות או ממחלה המונעת מהם לעבוד. אפשרויות ביטוח אובדן כושר עבודה בישראל הן באמצעות הביטוח הלאומי, דרך קרנות הפנסיה ועד פוליסות ביטוח פרטיות. בעת בחירת הפוליסה חשוב לעיין היטב בתנאי הפוליסה ולהבין מה בדיוק היא מכסה. חשוב גם להשוות בין פוליסות מחברות ביטוח שונות כדי למצוא את הכיסוי והתעריפים הטובים ביותר.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

7 תגובות

 1. קשה להטמיע ראיה עתידית לאנשים צעירים. אין חינוך בנושא. אף אחד לא מבין ולא חושב מה שיהיה עם השנים. וכאשר נזקקים בעת צרה, כבר מאוחר מידי.

 2. עם מי אפשר להתייעץ בצורה של ביטחון בייעוץ. האם היועצים אובייקטיביים?

 3. אלה דברים שצריך ללמד בתיכון. כל אזרח חייב להבין את כל הנושאים בהם תלוי עתידו

 4. אם כך עובד יכול פתאום לאבד פרנסתו לכל החיים וזה בגלל שהמעביד לא עשה לו את הביטוח האמור והוא אפילו אולי לא ידע שיש אפשרות כזאת.

 5. מה לדעתכם אפשר לעשות שמידע חשוב זה ובנושאים חשובים אחרים לאזרח, יגיעו אליהם בצורה מסודרת?

 6. תודה על מידע חשוב
  אני במקרה מכיר את החומר, אבל כל סביבתי הרלוונטית לא מכירה
  המאמר המסודר והנוגע בנקודות החשובות, יעזור לי להסביר למי ממכרי שיזדקק לכך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של גדעון

הזהו ניצחון?

מתי שחרור חטופים על ידי תשלום כופר נחשב "ניצחון?"

תמונה שלניצה

חוקי או לא חוקי

ההתנחלויות ועזה בבית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג

דילוג לתוכן