נעים להכיר: המפקח על הביטוח

הגוף האחראי על יציבות ושקיפות בתחום הביטוח
תמונה של זיו
פרופסור זיו רייך

בישראל, אף על פי שהינה מדינה קטנה, פועלות חברות ביטוח רבות הממונות ואחראיות על שלל הביטוחים של אזרחי המדינה. עם חברות אלו נמנות חברות ביטוחי רכב, ביטוחי דירה, ביטוחי חיים למיניהם, ביטוח עסק, ביטוח מפני אסונות טבע כדוגמת רעידת אדמה וכן הלאה.

על מנת לסייע לאזרחי המדינה בתחום הביטוח וההון ולאפשר מידע זמין וחופשי, אשר זכאי לו כל אזרח במדינת ישראל לפי החוק לחופש המידע, תשנ״ח 1998, וכן על מנת ליצור מנגנון המאפשר ביקורת ותמיכה למבוטחים במגעיהם עם חברות הביטוח הגדולות, ממשלת ישראל הקימה גוף שנקרא ״המפקח על הביטוח״, הכפוף למשרד האוצר.

למרות השם ״המפקח על הביטוח״, למעשה מדובר בממונה העומד בראש אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במסגרת התחומים שתחתיו הממונה על הביטוח עוסק ברגולציה ופיקוח בכל תחומי הביטוח, קופות הגמל, הפנסיה ועוד. סמכויותיו של המפקח נובעות מחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ״א 1981, ותפקידיו עוסקים בשני היבטים עיקריים: שמירה על זכויותיהם של המבוטחים ופיקוח על שמירת היציבות ועל כוחן של חברות הביטוח, כדי שלא ייכשלו בעמידה בהתחייבויות שנתנו לגורמים שונים, ביניהם מבוטחים, לזמן ארוך.

מכיוון שהמבטח והמבוטח לא חד הם, במסגרת תפקידיו הממונה על הביטוח מוודא מתן שירות הוגן ללקוחות של חברות הביטוח – כלומר המבוטחים. סמכותו של אגף זה רחבה יותר מזו של בית המשפט, ומכוחה הוא דן בתלונות מבוטחים, פותר מחלוקות ומכריע במקרים של חילוקי דעות ואף רשאי להפוך החלטה של חברת ביטוח.

הממונה על הביטוח מטיל דרישות על חברות הביטוח בגין סוגי מידע שהן חייבות לדווח לרשות שוק ההון. למשל בתאריך 11.2.2021 הוציא הממונה על הביטוח את חוזר ביטוח 3-1-2021, העוסק בממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח. זאת כחלק ממדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להגברת השקיפות וזמינות המידע לציבור המבוטחים. החוזר נועד להבטיח שהמבוטחים יוכלו לרכוש או לעדכן את המוצרים הקיימים ברשותם בצורה מושכלת, ולשם כך הוקם ממשק אינטרנטי מרכזי ופשוט לאיתור מוצרי הביטוח – "הר הביטוח".

חוזר זה מאפיין את הדרישות מחברות הביטוח. לצורך הפעלת האתר נקבע סוג המידע שחברת הביטוח נדרשת לדווח עליו דיווח חודשי לרשות שוק ההון. החוזר נוצר כדי לעדכן את הדרישות ולקבוע סוגי מידע נוספים החייבים בדיווח, על מנת לשפר את השירותים ואת רמת אבטחת המידע הניתנים למבוטחים באמצעות הממשק ואף להוסיף שירותים חדשים, כגון הצגת מידע מפורט יותר בגין ביטוח בריאות וסיעוד, צירוף פרטי בגיר לפוליסה שבה מבוטח קטין לצורכי זיהוי.

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר שייך למשרד האוצר, אחראי על הפיקוח בשלושה תחומים עיקריים. הראשון הוא ביטוח – ענף הביטוח בישראל מוסדר על ידי מספר חוקים ותקנות הנתונים לפיקוח המפקח. על פי חוקים ותקנות אלו, המפקח אחראי על כל עסקי הביטוח בישראל ועל כל עסקי הביטוח שיש להם השפעה קבועה על פעילות כלכלית-ביטוחית בישראל.

התחום השני הוא חיסכון – אגף זה אחראי על עיצוב מדיניות עידוד חיסכון והתאמתו של החיסכון לצורכי המשק. האגף מופקד על עיצוב תדמית של חיסכון לטווח ארוך על ידי מכשירים כמו חיסכון פנסיוני, קופות גמל, קרן השתלמות ותכניות חיסכון, והכול בהתאם למדיניות הממשלה.

התחום השלישי הוא גיוס הון וניהול החוב הפנימי של הממשלה – להבדיל מביטוח, המפקח אחראי גם על גיוס הון לטובת הממשלה, וזאת באמצעות אגרות חוב ממשלתיות במסגרת מימון הגירעון וניהול החוב הקיים. האגף אחראי גם על יוזמת שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון על ידי חקיקה, הסדרה ותיאום.

אלה הנושאים העיקריים הנתונים לטיפולו של המפקח על הביטוח:

רישוי מבטחים – על פי חוק, העוסק בביטוח חייב לעבוד ברישיון. הרישיון מפרט ומגביל את ענפי הביטוח שחברת הביטוח רשאית לעסוק בהם.

ניהול עסקי מבטח – הממונה רשאי לדרוש ממבטח תיקון של פגמים שלדעתו קיימים בניהול עסקיו, העלולים לפגוע ביכולתו כמבטח לקיים את ההתחייבויות שיצר לגורמים שונים, להימנע מסוגי פעילויות וכו'.

דיווחים – כאמור, וכפי שמעיד השם, המפקח על הביטוח תפקידו לפקח על חברות הביטוח והתנהלותן התקינה, ואת זאת הוא עושה בין היתר על ידי דיווחים, בין דיווחים כספיים המפורסמים כל רבעון ובאופן שנתי ובין כל שינוי שחל בארגונים של החברה, כדוגמת דירקטורים או מנהלי עסקים. מעבר לדיווחים אלה המפקח יכול לדרוש מכל מבטח או מארגוניו כל ידיעה ומסמך הקשורים לעסקי הביטוח שבטיפולו.

תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות – על מנת שמבטחת תוכל לשנות או להנפיק תוכניות חדשות, היא מחויבת להגיש זאת לפני כן למפקח, והתכניות נבחנות מבחינה משפטית ומהותית ואף נבחנות הזכויות וההגבלות של אותה תכנית למבוטח ולמבטח.

תלונות מהציבור – על פי החוק, מוטל על המפקח לברר את תלונות הציבור בכל תלונה בעניין מעשיהם של מבטח או סוכן ביטוח. אם וכאשר מצא המפקח את התלונה כמוצדקת, הוא רשאי להורות לנשוא התלונה לתקן את הליקוי. לשם בירור תלונות הציבור ולצורך היענות נכונה הוקמה במשרד המפקח על הביטוח יחידה שממונה על ניהול וריכוז הפניות האלו.

לסיכום, תפקיד זה של הממונה על הביטוח הוא תפקיד הכרחי וחשוב הנותן מעוף לענף הביטוח וההון ורגולציה לחברות הביטוח, על מנת לפעול תחת קווי מנחה של גוף ממשלתי, הפועל להשאת רווחים הוגנים הן לחברות הביטוח והן למבוטח, אשר יוכל להעביר את הסיכון שרובץ עליו תמורת פרמיה הוגנת.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

5 תגובות

  1. מעניין מאוד וחשוב. רק איך דואגים שהוא באמת לא יהיה לטובת חברות הביטוח, מול האזרחים.

  2. האם הוא מטפל גם בתלונות על דחיית תביעות בפוליסות ביטוח של רכוש ורכב?

  3. המפקח על הבנקים לא מצליח לבלום אותם בכלום. למה לחשוב שהמפקח על הביטוח יצליח בתחום שלו?

  4. אני חושב שדווקא בתחום הביטוח המצב טוב מבחינת המדינה והאזרחים. יש תחרות אמתית. הרבה יותר מאשר בבנקים ובענפים אחרים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של עמירם

הֶסְתֵּר פָּנִים              

בְּיוֹם הָעַצְמָאוּת בַּשָּׁנָה הַקָּשָׁה  מַשֶּׁהוּ עָצוּר, נוּגֶה בַּהַרְגָּשָׁה. אָנוּ נְתוּנִים בִּתְחוּשַׁת הַתָּשָׁה, נָעִים בֵּין הַרְעָשָׁה לְהַחְרָשָׁה. וּמָה שֶׁכּוֹאֵב שֶׁבָּאֵלּוּ הַזְּמַנִּים בִּיבִּי וְשָׂרָה בְּ"הֶסְתֵּר פָּנִים". הַזּוּג

תמונה של מנשה

זו שעתנו הגדולה

על חשיבות החוסן הלאומי והחברתי של הפרט והחברה כולה

תמונה על גדעון

האם יחזרו?

האם אכן עושים את המירב לשחרור החטופים?

דילוג לתוכן