בשבחי האחידות

על הרפורמה בביטוחי בריאות וביטוחי נסיעות לחו"ל
תמונה של זיו
פרופסור זיו רייך

בשנים האחרונות ערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: הרשות) רפורמות שונות בחברות הביטוח, וביצעה שינויים בכיסויים הביטוחיים שאותם משווקות חברות הביטוח. מטרת הרפורמות והשינויים הללו הייתה יצירת כיסויים ביטוחיים אחידים וזהים בין חברות הביטוח השונות.

הרפורמה בביטוחי הבריאות: החל מתאריך 01.02.2016 נכנסה לתוקף הרפורמה בתחום ביטוחי הבריאות בישראל. הרפורמה עוסקת בפוליסות ביטוחי בריאות פרטיים אשר מעניקות לציבור המבוטחים כיסוי ביטוחי מורחב יותר. על פי עיקרי הרפורמה החדשה, חברות הביטוח יחויבו בשיווק פוליסות בריאות אחידות, ותנאי הפוליסה ייקבעו על ידי המפקח על הביטוח. נוסף על כך החל מתאריך 3.9.2017 נכנסה לתוקף הרפורמה בביטוחי הנסיעות לחו"ל, ששינתה את הכיסויים הביטוחיים שהיו עד כה, וניסחה פוליסה אחידה וזהה לכל חברות הביטוח.

הרפורמה בביטוחי הנסיעות לחו"ל: בעבר, כל חברת ביטוח מכרה פוליסת ביטוח שונה בכיסוייה מזו של חברת ביטוח אחרת. בעקבות הרפורמה הוציאה הרשות פוליסה חדשה המורכבת משני חלקים.

חלקה הראשון כולל רשימת כיסויים אחידים וזהים בין כלל חברות הביטוח. כיסויים אלה הם הכרחיים וחשובים למבוטחים ויימכרו כפוליסה בסיסית.

הכיסויים הבסיסיים כוללים: הוצאות רפואיות בחו"ל, הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, פינוי ממקום האירוע הביטוחי אל בית החולים, הטסה רפואית לישראל, תרופות וטיפול חירום בשיניים.

חלקה השני של הפוליסה כולל הרחבות נוספות בהתאם לבקשת המבוטח ולצרכיו, שאותן רשאיות חברות הביטוח להציע ללקוח. לדוגמה: כיסוי ביטוחי לביטול נסיעה, כיסוי ביטוחי לקיצור נסיעה, כבודה, מחשבים, טלפונים ניידים, ספורט חורף וספורט אתגרי.

רפורמת הכיסויים האחידים נועדה לתת מענה לכמה כשלי שוק, הן בתחום ביטוחי הבריאות והן בתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל.

ראשית, ביטוחי הבריאות:

רוב הציבור בישראל אינו בקי בתחום הביטוח. צרכנים רבים התקשו להבין את הפוליסה, תנאיה, מרכיביה וכיסוייה.

השוואת ביטוחים בין החברות השונות הייתה קשה ומסורבלת. הציבור התקשה להבין את ההבדלים בין החבילות שמכרו חברות הביטוח השונות, לדוגמה מה הפוליסה מעניקה, מה היא מכסה. הרפורמה נועדה, אם כן, לייצר אחידות בשוק וכך לאפשר ללקוחות להשוות מחירים באופן יעיל וקל בין החברות השונות.

כמו כן, ביטוחי הבריאות שווקו כחבילות על ידי כל חברות הביטוח. אפילו אם הלקוח לא היה זקוק לכל החבילה, הוא היה נדרש לרכוש אותה. וכך נוצר מצב שלקוחות רכשו כיסויים גם כאשר לא היו מעוניינים בהם. לא הייתה אפשרות לרכוש כל מרכיב בנפרד, על פי התאמה לצרכיו וליכולותיו הכלכליות של הלקוח.

נוסף על כך, היה חשש לשחלוף בביטוח הבריאות בין חברות הביטוח השונות. בעקבות פערי הידע של המבוטחים וחוסר התמצאותם בהבנת הפוליסה, חששו מבוטחים רבים להעביר את פוליסת הבריאות לחברת ביטוח אחרת, כלומר חשש לביצוע שחלוף פוליסה בין החברות השונות. מצב זה הוביל לכך שלא הייתה תחרות בשוק על מחירי ביטוחי הבריאות. מבוטחים לא ניסו לעבור בין חברות הביטוח, ואלה האחרונות לא היו צריכות "להילחם" כדי לשמר את לקוחותיהן, ואף לא להוזיל מחירים. כל חברת ביטוח החליטה אילו כיסויים היא כוללת ומציעה ללקוח.

ואם לא די בכך, הייתה גם תחרות על גובה התשלום לגורם ההפצה במקום תחרות על מחירי הביטוח. מוצרי הבריאות של חברות הביטוח, שנחשבים כמוצרי "פוש" (דחיפה), משווקים ונמכרים על ידי מגוון גורמי הפצה, על פי הקף המכירות מתגמלת חברת הביטוח את אותו גורם ההפצה. וכך, במקום לנסות ולהוזיל את מחירי הביטוח ללקוחות, העדיפו חברות הביטוח לתגמל את גורמי ההפצה, כדי שימכרו יותר פוליסות ויזכו בתמורה לתגמול גבוה יותר.

התחום השני, ביטוחי הנסיעות לחו"ל:

ביטוח נסיעות לחו"ל לא היה מובן ושקוף ללקוחות. עקב כך הגיעו תלונות רבות ממבוטחים שלא ידעו אילו כיסויים ביטוחיים כוללת הפוליסה שרכשו, ובדיעבד הבינו שכלל לא היו מכוסים במגוון נושאים.

חבילות ביטוח נסיעות לחו"ל היו שונות בכיסוייהן מחברה לחברה, ובעקבות כך התקשו הלקוחות להשוות מחירים באופן מושכל בין החברות. כיום, הודות לרפורמה אפשר להשוות מחירים בקלות וביעילות.

להלן שני השינויים העיקריים שנעשו בפוליסות הביטוח כדי לתת פתרון לכשלי השוק שצוינו לעיל:

האחד, תוכניות כיסוי אחידות: קביעת כיסוי אחיד בתוכניות לביטוח ניתוחים פרטיים בישראל. הרפורמה קובעת כיסוי אחיד ומקיף בביטוחי הבריאות הכולל הן את הכיסויים החיוניים שהיו לפני הרפורמה והן כיסויים נוספים שלא נכללו בעבר.

שינוי זה הופך את הפוליסות בכל החברות לאחידות וזהות, ויתרונו בכך שהוא מגביר את התחרות בשוק, שכן כל חברה מנסה להיות אטרקטיבית ביותר במחיריה ללקוחות.

נוסף על כך, הפיכתן של הפוליסות לזהות, מקלה על תהליך ההשוואה בין החברות השונות, ומאפשרת ללקוח להתמקד במחיר הפוליסה.

השינוי השני, הפרדת הכיסויים הביטוחיים (בביטוח הבריאות): כל אדם יוכל להצטרף לכל כיסוי בנפרד, ללא קשר או תלות ביניהם. חברות הביטוח מחויבות להציג ללקוח את העלות של כל כיסוי בנפרד. הלקוח יכול להיות מבוטח בביטוחי הבריאות בכיסויים השונים, בחברות שונות. היתרון בשינוי זה הוא האפשרות שניתנת ללקוח לרכוש את הכיסויים שמתאמים לו, ליכולותיו הכלכליות ולצרכיו.

לסיכום, לשינויים שהביאה איתה הרפורמה בביטוחי הבריאות והנסיעות לחו"ל יש יתרונות וחסרונות. אחד מתפקידי הפיקוח בענף זה הוא "הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים".

אומנם לעולם לא תהיה תוכנית כיסויים שתספק את כולם ותמיד יהיו חסרונות, אולם ברור לכולם שרפורמה זו באה לטובת הלקוחות, שכן כיום לקוחות יכולים לרכוש כיסויים ביטוחיים, ולהשוות בקלות בין החברות השונות. כמו כן, הביטוחים שהם רוכשים, הן בביטוחי הבריאות והן בביטוחי הנסיעות לחו"ל, הם בהתאם לצורכיהם.

בזכות הרפורמה שהביאה לירידת מחירים ומאפשרת לרכוש כיסויים חלקיים, יותר אנשים יכולים לרכוש ביטוחי בריאות. יתרה מזאת, אלפי אנשים אשר ידם אינה משגת יכולים לרכוש כיסויים מצומצמים בעלות זולה יחסית.

ולסיום אוסיף, כי מדינת ישראל היא מדינה סוציאליסטית אשר דואגת להעניק סיוע לאזרחיה בשעת הצורך ועל פי הקריטריונים. כאשר ליותר אנשים יש ביטוח בריאות פרטי, הדבר מקל כלכלית על המדינה שנדרשת להעניק סיוע כלכלי לאזרחיה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

6 תגובות

  1. מדוע ישראלי שמשלם על ביטוח בריאות הביטוח שלו פוקע כאשר הוא שוהה בחו"ל והוא חייב לשלם על ביטוח פרטי בלי שהוא מזוכה על הביטוח שהוא משלם בארץ? בביטוח תאונות או בביטוח חיים אין מגבלה כזאת. מי שיש לו ביטוח בריאות בארה"ב זה חל על כל העולם. אי לכך ביטוח הבריאות הממלכתי זה לא ביטוח אלא מס.

  2. הם מקור הרווח הגדול וקהל של חברות הביטוח ושם מתחולל השוד הגדול

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

שאול אייזנברג

רומן שהצליח

ההצלחה של רובי קין בעונה הראשונה במכבי תל אביב

תמונה של שי

יום הדין

ישראל זקוקה לחזון מדיני אמיץ ולאסטרטגיה לאומית

תמונה של אבי

המתרץ

טיפולוגיה של שחקני ברידג' (5)

דילוג לתוכן