ביטוחים עסקיים – איך לשמור על העיקר

קיום ביטוחים וחבויות לעסקים בזמן משבר הקורונה
תמונת ראש של יואל
יואל אמת

המשבר הכפוי וההשבתה של בתי עסק וחברות, לרבות שירותים ציבוריים, יוצרים בעיה חמורה לעסק שמעוניין להמשיך לקיים את ביטוחיו. איך לקצץ בהם מבלי לאבד את הזכויות?

הבעיה היא שבתקופה זו, כשההכנסות יורדות והמקורות הכספיים מתמעטים, הולכת וגוברת התלות של העסק המבוטח בביטוחים שערך למקרה שאכן יינזק, כי אז התשלומים של חברת הביטוח יהיו מקור חיוני לשיקום העסק לקראת חזרה צפויה לפעילות.

נוסף לכך קיימים ביטוחים שהרצף הוא תנאי לשמירתם, וייתכן שהקפאתם או הקטנתם לא תאפשר את הגדלתם וחידוש תוקפם במועד שיידרשו.

חשוב: תופעת הקורונה אינה סיכון מבוטח לרכוש העסק, כי הסיכונים המבוטחים לרכוש הם פיזיים, וגם ביטוח אובדן רווחים חל עקב נזק פיזי. לפיכך ההשבתה ואובדן הרווחים בגינה אינם בני פיצוי בפוליסת עסק כלשהי.

להלן סקירה קצרה על האפשרויות העומדות בפני מבוטח עסקי מכל סוג, לעיונכם ולשיקול דעתם:

 1. ביטוח רכוש: מבנה, ציוד, מלאים

הסיכונים המבוטחים לרכוש – אש, נזקי טבע, התפוצצות, נזקי מים – אינם קטנים כעת יותר מבתקופת פעילות רגילה. לעיתים בגלל העדר נוכחות והשגחה הסיכון לנזק גדול יותר, ויידרשו ביקורים תדירים והשגחה במקום.

מלאי מדף או מלאי בקירור עלול להתקלקל בשל אוורור לקוי, הפסקת חשמל שלא אותרה והליכים ספונטניים, למשל התייבשות. לנזקים אלה אין ביטוח, כי הם קשורים בתכונות החומר.

נוסף לכך ירידת ערך של מלאים ובלאי על מכונות וציוד אינם מבוטחים וכמוהם נזקי התיישנות, שינוי הרגלי רכישה, מיתון, קלקולים בעקבות חוסר תחזוקה שוטפת בתקופת ההשבתה.

בתקופה זו אפשר לקחת סיכון עצמי על ידי השתתפות עצמית מוגדלת למקרה. זה סיכון מחושב ויהיה מוצדק רק בהתאם להנחה ראויה, ולפיכך טעון בדיקה והתייעצות עם המבטח.

חשוב בתקופה זו להמשיך לשלם עבור שירותי מוקד ושמירה, אם קיימים, למניעת נזקי פריצה.

 1. אובדן רווחים ונזק תוצאתי

ביטוח זה חל רק לגבי ירידת מחזור עקב נזק לרכוש המבוטח. לפיכך סגירת בתי מלון, מרכזי קניות וכו' בשל הקורונה וצווי המדינה אינם בני פיצוי. עם זאת, ניתן להקטין את הרווח הגולמי המבוטח לשנת הביטוח לפי הצפי שלו לאור השבתה צפויה של מספר חודשים. ניתן לחשב זאת על בסיס הרווח הגולמי שהיה בתחילת תקופת הביטוח והצפוי עד לסיומה. חשוב לא לאפס את הרווח הגולמי, כי אם הנזק ייגרם בחודש האחרון להשבתה ולפני חזרה לפעילות, המבטח יפצה לפי הרווח הגולמי המוקטן גם אם המחזור יתחיל לעלות. ניתן לבצע חישוב זהיר של הירידה ברווח הגולמי בשנת הביטוח בסיוע של רו"ח של העסק או סוכן הביטוח הבקיא בנושא זה.

 1. ביטוח חבות מעבידים

המחיר עבור ביטוח של כל עובד הוא שנתי, ולכן עלותו אינה בת קיזוז בתקופת חל"ת. אולם אם מצבת העובדים תקוצץ באופן סופי, ניתן יהיה להקטין את עלות הביטוח במידה מסוימת.

 1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

התשלום הוא עבור קיומו של העסק גם בתקופת ההשבתה, לכן הזיכוי בגינו אינו ריאלי למעט בעסקים שבהם הסיכון העיקרי הוא נוכחות של קהל, כמו אולמות אירועים, קניונים וכו'. המחיר יכול להיות מוקטן בחלקו בלבד, מכיוון שתיתכן תביעה מצד תובע כלשהו בגין תקופה שהעסק פעל, עד שבע שנים ממועד נזק שקרה לתובע.

גם קרבת העסק לרכוש אחר יש בה סיכון, ויש להביא זאת בחשבון.

אם גבול האחריות גבוה במיוחד ניתן להקטין אותו, אם פעילות העסק חדלה והביטוח נערך בעיקר בגין אירוח קהל לקוחות.

 1. ביטוח אחריות מקצועית (מהנדס, מתכנן, מציל, רופא)

ביטוח זה חייב להישאר ברצף, כי בכל מועד שהוא תקף הוא מכסה גם נזקים שאירעו בעבר ותיתכן תביעה בהווה ובעתיד. גם הקטנת הגבול לא רצויה, כי הוא צריך להיות בתוקף לכל תביעה.

יחד עם זאת, אם הביטוח מבוסס על מחזור פעילות שנתי, ניתן לעדכנו בסוף תקופת הביטוח.

 1. ביטוח חבות המוצר (אחריות בגין מוצר לקוי)

גם ביטוח זה חייב להישאר בתוקף מהסיבות המפורטות בסעיף הקודם. יחד עם זאת, היות שמחיר הביטוח מבוסס על מחזור מכירות, ניתן לעדכנו בתיאום עם המבטח כדי לקבל הפחתת מחיר בהתאם.

סיכוני חוזים: בחוזים מסוימים מצוין כי התחייבות הצדדים מוגבלת לנסיבות של "כוח עליון", משמע נסיבות המונעות קיום התחייבות לקיום עסקה, אספקה, ביצוע פרוייקט, שכירות וכו'. במקרים שההנחיות והמצב – חל"ת כפוי, חומרי גלם שלא מגיעים וכו' – אכן מונעים ביצוע התחייבות קיימת, הצד שלא עמד בתנאי החוזה רשאי לטעון שהוא זכאי למניעת שימוש בסנקציות שהמזמין שומר לעצמו בחוזה, כדי להימנע מקנסות ונזקים אחרים.

החלטה בנושא טעונה ייעוץ משפטי ופעולה במסגרת החוק ובהבנה עם מזמין השירות או המוצרים או משכיר נכס נשוא ההסכם עמו.

האמור לעיל הינו חוות דעת כללית ולא ייעוץ ספציפי לעסק או תאגיד כלשהו. מומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך לפני כל החלטה בנוגע להתייעלות בנושאי ביטוח. כמו כן אין חוות הדעת הנ"ל חלה על ביטוחי סיעוד, פנסיה ביטוח תאונות אישיות, ביטוחי בריאות וכו'. על כל אלה מומלץ לשמור בשבע עיניים.

בהצלחה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

14 תגובות

 1. בקיצור – אם לעסק כלשהו נגרם נזק בגלל הקורונה הביטוח לא תופש.

  1. אתה ואני לא רכשנו בטוח מפני מגיפות, מיתון, מצב פוליטי ומצב בטחוני כי לא קיימת לסכונים אלה שום פוליסה. וזה המצב
   אם יש למישהו ציפיות שלמוצר הביטוח יהיו תשובות למשאלת לב, אזי צפויה לו אכזבה.

  2. אתה ואני לא קנינו בטוח מפני קורונה מהסיבה שאין פוליסה כזאת. לא שלמנו ולא קבלנו. ציפייה שבמוצר כלשהו יהיו תכונות שאין לו אינה מציאותית.

 2. ביטוח חבות מעבידים כן מכסה מסכוני קורונה אם עובד יתבע את המעביד בטענה שהתרשל ולא מנע את ההדבקה ונזק גוף.
  בטוחי הרכוש מכסים נזק לרכוש, ונזק עקיף כתוצאה מכך, הקורונה גורמת לנזק גוף ולכן בטוח לאומי, בטוח חבות מעבידים, בטוח חיים, בטוח אבדן כושר העבודה ודומים לו מכסים את נזקי הקורונה.

 3. אני וכל המכרים שלי שהם בעלי עסקים או אחבות או משרדים לא יודעים כלום על ביטוח ובכלל שכחי להתייחס אליו בתוך הבלאגן של הקורונה. המאמר חשוב. תודה.

 4. ראשית חכמה לא לעשות אף ביטוח דרך טלפון, או אינטרנט. לעשות ביטוח, כל ביטוח, דרך סוכן רציני ומוכר שמומלץ על ידי לקוחות מרוצים, או ששמו הטוב הולך לפניו. רק סוכן מסוג זה ידאג ללקוח שלו בעת הצורך.
  שנית לפני חיתום הפוליסה יש לקרוא היטב את חוזה הביטוח ולדאוג שהכתוב בו יענה על הצרכים של בעל הפוליסה כולל כל "האותיות הקטנות".
  אם פנית לסוכן רציני או כזה שהנך מכיר אותו כהגון ורציני, הנך יכול לסמוך עליו שיכין עבורך את הפוליסה ויפקח על התאמתה לצרכים שלך.
  לסיכום – הכל תלוי בסוכן הטוב. לחברות הביטוח יש נטייה, בעת הצורך, לא לשלם פיצוי או להקטין את סכום הפיצוי בהתאם לשיקולי הרווחיות של בעלי מניותיהן.

 5. הם בדיוק אלה שצריכיםהיו מיד לעבוד מול הלקוחות ולהגיד להם מבה לעשות. לקבל הסכמה ולבצע. אבל משום מה כולם שותקים.

  1. הסוכנים חסרי אונים כי סכוני מגיפה אינם סיכון מבוטח. מגיפה, מיתון, מלחמה אינם ברי ביטוח

  2. הסוכנים חסרי אונים בפני מצב שאין לו ביטוח,הם בעצמם חשופים לסכונים של הפחתת פעילות ואי תשלום פרמיות ביטוח. אין ביטוח מפני מגיפות, מיתון ומלחמה, אלא מוגדרים ככוח עליון.

 6. ביטוח לאובדן רווחים לא בשל נזק לרכוש. אלא בשל אירועים חיצוניים כמו מגפות, סכנת התקרבות לעסק, חרם בינלאומי וכדומה?

   1. שלום צאלה, לצערי כעצמאי אין בארץ ובעולם פוליסה לכל משבר כלשהו, כלכלי פוליטי, מגיפה ווכ'.
    יצואנים יכולים לבטח את החובות של הלקוחות מפשיטות רגל מכל סיבה, אך זה לא המקרה של העסקים כאן בגין הקורונה. יום טוב

 7. לבטח רק מה שהגיוני לבטח ובסכומים נכונים ולא תחת מגבלות שינטרלו הביטוח. אבל רוב בעלי העסקים ומנהלי החברות לא מבינים וכלל לא נכנסים לתוך הסוגיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך