כמו בשוק הירקות ביום שישי אחרי הצהריים

חברות הביטוח ובעלי המניות שלהן בצרות
צילום: Chris Potter flickr.com

חברות הביטוח בצרות, ובעלי המניות שלהן בצרות. לפניכם לוח המציג נתונים על ירידת שווי המניות של חמש חברות ביטוח. כמו כן אפשר לראות בלוח שחמש חברות הביטוח נסחרות בבורסה לפי שווי שהוא כ-50% מן ההון העצמי שלהן.

ירידת שווי המניות של חמש חברות ביטוח

החברה הירידה

מאז ראשית 2016

הירידה

מאז ראשית 2015

שווי החברה לפי המחיר בבורסה כאחוז מההון העצמי שלה
מגדל

 

19% – 48% – 0.51
כלל

 

15% – 28% – 0.52
הפניקס

 

5% + 12% – 0.55
הראל 5% – 15% – 0.60
מנורה 9.5% – 11% – 0.61

 

יש לכך כמה סיבות. חברות הביטוח סיימו את שנת 2015 בתוצאות עגומות. הרווחיות שלהן נפגעה מכמה סיבות. אחת מהן ריאלית – בכמה מענפי הביטוח "האלמנטרי", כלומר הביטוח מפני סיכונים כמו תאונות וכדומה, חלק מהחברות הפסידו. הסיבה השנייה היא הירידות בבורסה. בחלק מן הפעילות שלהן כמנהלות של החסכונות של הציבור, למשל בביטוחי מנהלים, דמי הניהול שהן גובות מותנות ברווחים שהן מצליחות להשיג בשביל החוסכים שלהן. כאשר הבורסה יורדת, אין רווחים ואין דמי ניהול. הסיבה השלישית היא הנחיות של אגף שוק ההון והמפקחת על הביטוח.

עניין זה דורש הסבר: תחום ניהול החשבונות של חברות ביטוח הוא אחד מתחומי החשבונאות המסובכים ביותר. החברות מקיימות בחשבונות שלהן הפרשות לתשלומים עתידיים אפשריים על פוליסות ביטוח קיימות. למשל אם חברת ביטוח מבטחת קבלן בניין ב"ביטוח מעסיקים", הפוליסה קובעת שבמקרה שעובד ייפגע בתאונה, החברה תצטרך לשלם פיצויים לעובד. העובד יכול לתבוע את הפיצויים שנים אחרי התאונה. אחרי שהוא יתבע את הפיצויים החברה תנהל אתו משא ומתן והם יגיעו לבית המשפט. בינתיים החברה מקיימת בספרי החשבונות שלה "הפרשה" לתביעות עתידיות. ההפרשות האלה הן בסכומים ענקיים. השאלה היא איך מחשבים את ההפרשות האלה. ובכן, הן מחושבות על פי סטטיסטיקות של התביעות בעבר ועל פי שערי הריבית שישררו מעכשיו עד שהחברה תצטרך לשלם. ככל שהריבית גבוהה יותר, ההפרשה נמוכה יותר, מפני שבינתיים החברה יכולה להשקיע את הכסף שקיבלה כפרמיה מהמבוטח, ולהרוויח את הריבית.

עכשיו החלק המעניין: בשנת 2014 מינה המוסד לביטוח לאומי ועדה בראשות השופט וינוגרד (לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב וגם יו"ר הועדה שחקרה את מלחמת לבנון השנייה) לבדוק את הנתונים שמשמשים את המוסד לביטוח לאומי לחישוב ההפרשות שהוא מקיים לצורך ביטוח נפגעי תאונות עבודה. הוועדה הזאת קבעה שיש להוון את הסכומים לתשלום לפי ריבית של 2% ולא 3% כפי שהיה נהוג עד עכשיו.

אחרי ההחלטה הזאת של השופט וינוגרד בעניין המוסד לביטוח לאומי, אין לחברות הביטוח ברירה אלא להגדיל את כל ההפרשות שהן מקיימות. יש סוגי ביטוח כמו ביטוח חבות מעבידים, ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה וכדומה שבהן התביעות יכולות להיות מוגשות אחרי זמן רב מאוד. ולכן הרגישות של ההפרשות לשער הריבית שבו הן מחושבות גדולה מאוד.

הסיכום המעשי של העניין הזה הוא שברבעון הראשון של 2016 חברות הביטוח "הפרישו" 2 מיליארד שקל להגדלת ההפרשות. כלומר העניין הזה בלבד היה הוצאה כביכול של 2 מיליארד שקל. שום כסף לא עבר מיד ליד. חברות הביטוח לא שילמו כלום. אבל בחשבון רווח והפסד שלהן רשמו הוצאה של 2 מיליארד שקל.

במיוחד לחוצים בעלי השליטה בחברת הביטוח "כלל", כלומר חברת האחזקות  "אי.די.בי" שבשליטת אדוארדו אלשטיין, ובחברת הביטוח "הפניקס", כלומר קבוצת "דלק" שבשליטת יצחק תשובה.

מדוע בעליהן של חברת כלל ביטוח וחברת הפניקס לחוצים במיוחד? הסיבה היא החוק הפופוליסטי הנקרא "חוק הריכוזיות", שנועד כביכול להגביר את התחרות ולהיטיב עם הציבור הרחב. לפי החוק, חברות החזקה שבבעלותן השקעות "ריאליות", כמו אי.די.בי (שמחזיקה בין השאר את סלקום, שופרסל, גב-ים ועוד) ודלק (שמחזיקה את קידוחי הגז בים), חייבות למכור את החזקותיהן בחברות פיננסיות.

אינני חושב שמישהו הצביע על מקרה שהשליטה של אי.די.בי בחברת הביטוח כלל או של דלק בחברת הביטוח הפניקס הביאה לאיזו שהיא פעולה בניגוד עניינים או שימוש לרעה בסכומי הכסף העצומים של הציבור שמנוהלים על ידי חברות הביטוח. אבל אחרי המחאה החברתית ב-2011, ראש הממשלה הרגיש שהוא צריך לעשות מעשים שייראו כאילו הוא מיטיב עם הציבור, ובעלי חברות הביטוח צריכים לשלם את המחיר.

עכשיו הממונה על שוק ההון וחברות הביטוח לוחצת על בעלי חברות הביטוח למכור את מניותיהם. הלחץ הזה בעצמו הוא סיבה לירידת מחירי המניות שלהן. כשבשוק יודעים שהם חייבים למכור – המחיר יורד. זאת דרכו של עולם. כמו בשוק הירקות ביום שישי אחרי הצהריים, כך גם בשוק המניות של חברות הביטוח.

בעלי המניות חיפשו קונים. הם הביאו קונים סיניים. הממונה על שוק ההון והביטוח לא אישרה, בצדק, שהסינים יהיו בעלי השליטה בחברות ביטוח שמנהלות מאות מיליארדים של חסכונות הציבור. חברת דלק הביאה גם קונה אמריקני אחד, וגם הוא נפסל.

במצב הזה החליטה הממונה על שוק ההון והביטוח שעל חברת אי.די.בי למכור 5% ממניות כלל ביטוח. מדוע הדבר צריך להיעשות בכלל, ודווקא עכשיו, כשמחירי המניות נמוכים? ומדוע להכריח את בעלי המניות למכור אותן בחצי חינם? ברור שהדבר יגרום נזק גדול לחברת אי.די.בי.

ההון העצמי של כלל ביטוח הוא בערך 4.3 מיליארד שקל. לפי מחיר המניות בבורסה החברה שווה בערך חצי מזה. אי.די.בי מחזיקה 55% ממניות החברה. אם המניות של אי.די.בי יימכרו לפי המחירים הנוכחיים בבורסה, אי.די.בי תקבל בערך 2,265 מיליון שקל (בערך חצי מההון העצמי של החברה). לעומת זאת, החברה הודיעה כי היא מנהלת משא ומתן עם חברה אמריקנית למכירת 25% עד 30% מהמניות של כלל לפי שווי של 2.85 מיליארד שקל, מחיר הגבוה ב-25% מהמחיר בבורסה (אך עדיין נמוך מההון העצמי של החברה). ההפרש בין השווי של המניות בבורסה והשווי לפי המחיר שעליו מתנהל המשא ומתן הוא כ-300 מיליון שקל.

חברת אי.די.בי. הגיעה לגירעון גדול בהון העצמי ובעצם לחדלות פירעון. בעל השליטה הנוכחי אדוארדו אלשטיין הזרים לחברה עד עכשיו כ-2 מיליארד שקל, שזרמו ברובם לבעלי אגרות החוב של אי.די.בי. הוא מנסה לשקם את החברה ולהעמידה על רגליה, למה צריך לתקוע לו מקל בגלגלים?

המצב של חברת הביטוח הפניקס ובעלי השליטה בה דומה. ההון העצמי של החברה הוא כ-4.3 מיליארד שקל. לפי המחיר בבורסה שווי החברה רק כ-2.3 מיליארד.

חוק הריכוזיות איננו תורה מסיני. זאת החלטה של הכנסת. אם יהיה רצון, אפשר תוך שבוע-שבועיים לתקן את החוק, ולדחות את החובה למכור את המניות בשנה, שנתיים או יותר. זאת לא תהיה הפעם הראשונה שדבר כזה נעשה. יש הרבה חוקים שבמסגרת "חוק ההסדרים" דוחים את ביצועם שנים רבות.

תקנו אותי אם אני טועה.

הערה: הדברים נכתבו לפני ירידות המחירים ב-26 ביוני 2016, אז ירדו שערי המניות של חברות הביטוח עד4% .

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

4 תגובות

  1. חלק גדול מהירידה ברווח זה חגיגות שלהם. אף חברת ביטוח לא תתמוטט. אנחנו נממן את חידוש הרווחים שלהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של בורוכוב

הפתעה צרפתית

הבחירות בצרפת: ניצחון מפלגות השמאל וכישלון הימין

דילוג לתוכן