הגיגים

שקר מקדם שלום

אזור הדמדומים שבין אמת צרופה לשקר מוחלט

אדם נדיר

לזכרו של ד"ר נדיר צור

דיוקן עצמי דיו

עוצמת הרכות

רכות כדרך חיים המבטאת דיוק ושלמות

דברים בשם אומרם