שוק ההון

לוח בבורסה

מדד הפחד

הזעזועים בשוק בעקבות עליית מדד VIX

דברים בשם אומרם