שוק ההון

תמונה של בורוכוב

המדד הלא נכון

מה מדד המחירים שעל פיו יש לכוון את המדיניות הכלכלית?

דברים בשם אומרם