שוק ההון

דברים בשם אומרם

צילום של אדריאן

עוד מאמץ קטן

גייסנו כבר 65% מסכום היעד, צריך עוד מאמץ קטן