ספורט – דברים בשם אומרם

דברים בשם אומרם

שטר דולרי

הדולר והשקל

הסיבות לייסוף השקל ומה הלאה