חברה

תמונה של גדעון

הפרדה או שילוב

מערכת היחסים בין ערבים ליהודים במדינת ישראל

תמונה של אהרון

היחיו יחדיו?

הצעה לפתרון הסכסוך בין הערבים הפלסטינים ליהודים

תמונה של יורם

"שחררו ממני"

מחשבות בעקבות אירועי האלימות בחברה הערבית

דברים בשם אומרם

"נושמים לרווחה"

תכנית של משרד הרווחה והג'וינט וקרן רש"י