חברה

סימן שאלה

לא אכפת לי

חוסר אכפתיות כדרך חיים מומלצת

מתחייבים לכללי משחק

המאבק על ראשות העיר בבית שמש מבליט חסרונם של כללי משחק מוסכמים

דברים בשם אומרם