חברה

תמונה של אהרון

היחיו יחדיו?

הצעה לפתרון הסכסוך בין הערבים הפלסטינים ליהודים

תמונה של יורם

"שחררו ממני"

מחשבות בעקבות אירועי האלימות בחברה הערבית

לחיצת ידיים

ותיעצר המגפה

זו העת לשקם את המערכות החברתיות ישראל

דברים בשם אומרם