חידות

תמונה של ד"ר קאופמן יצחק

חידות חשיבה (96)

מספרים שמחים ומספרים נרקיסיסטיים (חלק ב')

תמונה של ד"ר קאופמן יצחק

חידות חשיבה (95)

מספרים שמחים ומספרים נרקיסיסטיים (חלק א')

דברים בשם אומרם