חידות

תמונה של ד"ר קאופמן יצחק

חידות חשיבה (96)

מספרים שמחים ומספרים נרקיסיסטיים (חלק ב')

תמונה של ד"ר קאופמן יצחק

חידות חשיבה (95)

מספרים שמחים ומספרים נרקיסיסטיים (חלק א')