פוליטיקה

תמונה של עוזי ברעם

לא רק ביבי

פנייה כנה למצביע ביבי

תמונה של אבי

שקופים

גם בכנסת הבאה לא יהיה ייצוג לגמלאים

דברים בשם אומרם