יצירה

אפור

סיפור קצר

אליזאדה

אנו רואים רק את התוצאות, עולם הסיבות נעלם מאתנו

דברים בשם אומרם