יצירה

דברים בשם אומרם

גושי זהב

קונה זהב

למה זה טוב לכם?

בר מים

כיצד הוא צריך להיות?