יצירה

גושי זהב

קונה זהב

למה זה טוב לכם?

בר מים

כיצד הוא צריך להיות?

דברים בשם אומרם

גושי זהב

קונה זהב

למה זה טוב לכם?

בר מים

כיצד הוא צריך להיות?