מוניציפאלי

יש דרך אחרת

לו רק ניישם הפרדת רשויות ושמירה על מנהל תקין