מוניציפאלי

לא שקוף, עכור

מדד השקיפות ברשויות המקומיות מעלה תמונה עגומה

יש דרך אחרת

לו רק ניישם הפרדת רשויות ושמירה על מנהל תקין

דברים בשם אומרם