מוניציפאלי

כיתה לפני עשרות שנים

צפוף בכיתה

תקן של 40 תלמידים בכיתה אינו סביר

לא שקוף, עכור

מדד השקיפות ברשויות המקומיות מעלה תמונה עגומה

יש דרך אחרת

לו רק ניישם הפרדת רשויות ושמירה על מנהל תקין

דברים בשם אומרם

דילוג לתוכן