רפואה

ניטור נשימת פעוטות

מכשיר ביתי ינטר קוצר נשימה, שיעול וצפצופים ויפיק דו"ח לרופא המטפל

דברים בשם אומרם