IT

יונתן קורפל

הפרשה התורנית

מרכיבים חשובים באבטחת המידע לא מטופלים כהלכה

תמונה של ארז

ריקוד המכונה

פסאדו קוד – מה זה ולמה הוא חשוב למנתחי מערכות

תמונה של יונתן

המקרה של עדיקה

השילוב הבעייתי של הסחר האלקטרוני עם זה המסורתי

דברים בשם אומרם