חינוך

כיתה לפני עשרות שנים

צפוף בכיתה

תקן של 40 תלמידים בכיתה אינו סביר

בנק הפועלים, זו השנה החמישית, יממן עשרות קייטנות

בנק הפועלים ממשיך, זו השנה החמישית, לממן עשרות קייטנות "דן חסכן" ברחבי הארץ בכל המגזרים, בין היתר בערים ירוחם, קריית שמונה, אלעד, קלנסווה, שדרות ואופקים כ- 9,000 ילדים מכל רחבי הארץ ייקחו חלק בפרויקט  זו השנה החמישית בה בנק הפועלים מממן עשרות קייטנות "דן חסכן" בחופש הגדול. השנה, הרחיב הבנק את הפעילות באופן משמעותי בעקבות […]

אם לא עכשיו אימתי?

חינוך לשוויון מגדרי כלימוד ליבה במכללות להכשרת מורים

דברים בשם אומרם