חינוך – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

שלום כתה א'

כיצד לארגן את התיק ליום הראשון בבה"ס?

דברים בשם אומרם

עצרו

מלחמת שנת היובל

דרכינו הנסתרות לציין יובל למלחמת יום הכיפורים