כלכלה

תמונה של זיו

ארץ יקרה מפז

עליית המחירים הגדולה במשק – מי נפגע ומי מרוויח?

צילום של אליהו

שבעת המיסים

הקטנת אי-השוויון בדרך של מיסוי ההון

תמונה של נסים

אי-שוויון מסוכן

פערי ההכנסה והעושר בישראל עלולים לעבור סף מסוכן

תמונה של יוסי

אצא לי השוקה

מחאת החקלאים ומועצותיהם והפתרון שבידם

דברים בשם אומרם