כלכלה

תמונה יהודה זפרני

עם של אדישים

בעקבות עליית מחירי הדלק ויוקר המחיה בישראל

תמונה של יהונתן

פוגעים בחלשים

הרפורמה בחקלאות תפגע בחקלאים וגם בציונות

שטר דולרי

הדולר והשקל

הסיבות לייסוף השקל ומה הלאה

דברים בשם אומרם