קולנוע

מסך טלויזיה

ללא מגבלות

על כתיבתה של סדרת טלוויזיה חדשה

בוא תהיה מלך

נסים אלוני בשלוש מערכות, שתי תמונות ביניים ואפילוג

דברים בשם אומרם