קולנוע

ציור של עדי גרשון

תערוכה מהסרטים

"70 שנות קולנוע בישראל" תערוכה בסינמטק בתל אביב

וודי אלן כמשל

הטריבונל הנשי שופט ופוסק, גם כשאין ראיות חדשות

דברים בשם אומרם

לך תרצף את הים

הסרט הזוכה בפסטיבל הסטודנטים במכללת אורני