ברידג'

קלפים בברידג'

הצלחה וביצועים

תוצאות ותגמול בעולם העבודה ובעולם הברידג'

דברים בשם אומרם