אמנות

צילום קטע מהתערוכה

גם זה אפשרי

תערוכה חדשה במוזיאון היכל שלמה

דברים בשם אומרם