אמנות – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

צילום קטע מהתערוכה

גם זה אפשרי

תערוכה חדשה במוזיאון היכל שלמה

ציור

"צליל של צבע"

תערוכת יחיד לאמן חיים מזרחי

דברים בשם אומרם

פרה בשדה

חץ בענף רפת החלב

השפעת נזקי המבצע והחלטות האוצר על ענף רפת החלב

תמונה של נוח

לא רק מכות

מבט אל אירועים שבהם נהרגו ערבים

צילום של יוסי

גזירה משמים?

איך לרתום תהליכי שינוי שכבר קורים בחברה החרדית