חשבונאות – דברים בשם אומרם

דברים בשם אומרם

תמונה של יורם

פשיטת רגל

נתון מחריד ומבשר רע בנוגע לילדינו