חשבונאות – דברים בשם אומרם

דברים בשם אומרם

תמונה של גבי

מעשה שהיה

איש מכירות טוב צריך ניסיון ויכולת לזהות סכנות