פגישה עיוורת: האם יפגשו שוב?

אפשרויות לאינטראקציה בין זוגות בהכרזה בברידג'
קלפים
צילום: Marie-Lan Nguyen ommons.wikimedia.org

גבר ואישה נפגשים לראשונה בחייהם בפגישה עיוורת בבית קפה. מטרת הפגישה היא להכיר את האחר/האחרת. כל אחד מספר על עצמו. הם משוחחים ביניהם. לאן תוביל השיחה את האינטראקציה ביניהם? האם תהיה פגישה שנייה בבית קפה? אולי זו תחילתה של זוגיות מופלאה לשארית חייהם?

גם הכרזה בברידג' היא סוג של שיחת היכרות בין בני זוג בשפת ההכרזות. מטרת השיחה היא לברר לאיזה חוזה להתחייב. כל אחד מהשחקנים מספר על "היד" שלו (הקלפים שבידו), גם במקרה זה איננו יודעים לאן תוביל אותם ההכרזה.

במאמר זה אסביר את ההכרזה בברידג' באמצעות אנלוגיה לזוג הנפגש בפגישה עיוורת. צריך לזכור שהאנלוגיה אינה מלאה: בברידג' יש זוג נוסף "המדבר" במקביל, והשיחה של המתחרים משפיעה על ההכרזה של הזוג. אולם הפעם אתעלם, ככל האפשר, מהשיחה המקבילה ליד שולחן הברידג'.

בפגישה העיוורת שאתאר כאן, צד אחד מעוניין יותר, וזהו הגבר. התיאור נועד רק כדי לפשט את ההסבר. אולם אין במאמר זה שום אמירה מגדרית כלשהי, התסריטים המקבילים שבהם האישה היא המעוניינת – זהים לחלוטין.

תחילה אציג כמה מושגי יסוד בהכרזה בברידג':

נקודות: מספר הנקודות הוא אינדיקציה לחוזק "היד" (אוסף הקלפים שמקבל שחקן).

כל A נספר כ-4 נקודות;

כל K – 3 נקודות;

כל Q – 2 נקודות;

כל J – נקודות אחת;

יתר הקלפים אינם נספרים כנקודות.

על מנת להכריז הכרזת פתיחה נדרשות לפחות 12 נקודות. על מנת שהמשיב (שותפו של הפותח) יכריז הכרזה שאינה Pass הוא צריך 6 נקודות לפחות.

תהליך המכרז: המחלק מתחייב לחוזה או מכריז Pass (איני מוכן להתחייב או איני מוכן להתחייב לחוזה גבוה מהחוזה שהוכרז). כל אחד מהשחקנים בתורו יכול להתחייב לחוזה גבוה יותר או להכריז Pass. לאחר שמישהו התחייב ושלושת האחרים הכריזו Pass מסתיים המכרז.

סוגי חוזים שאליהם אפשר להתחייב בברידג':

משחק חלקי – חוזה עם התחייבות למספר לקיחות נמוך יחסית למשל 7–8 לקיחות בחוזה ללא שליט. על ביצוע משחק חלקי (כולל לקיחות עודפות) מקבלים כמעט תמיד פחות מ-200 נקודות.

משחק מלא – חוזה שעל ביצועו מקבלים 400 נקודות או יותר (בהקשר הנוכחי אתעלם מפגיעות כשעל ביצוע חוזה במצב פגיע מקבלים לפחות 600 נקודות). למשחק מלא ללא שליט או בסדרות בכירות צריכים בדרך כלל שני השותפים להיות ביחד עם 25 נקודות.

סלאם – התחייבות ל-12 לקיחות נקראת 12 סלאם קטן. על ביצוע סלאם קטן מקבלים למעלה מ-900 נקודות. לחוזה כזה נדרשים שני השותפים להחזיק קלפים עם 33 נקודות.

התחייבות לביצוע סלאם גדול היא התחייבות לזכייה בכל 13 הלקיחות. על ביצוע סלאם גדול מקבלים יותר מ-1,400 נקודות. נדרשות 37 נקודות.

ובכן, לאחר שהסברתי את מושגי היסוד בהכרזה בברידג' אחזור לאנלוגיה שעליה דיברתי בפתח הדברים:

משחק חלקי – אין פגישה נוספת;

משחק מלא – פגישה נוספת או פגישות נוספות;

סלאם קטן – היווצרות קשר זוגי;

סלאם גדול – זוגיות מתמשכת. למשל: חתונה וחיים משותפים.

אם כן, כמו בכל פגישה עיוורת, יכולים להיות כל מיני תסריטים. התסריט ראשון: הם לא מדברים ביניהם – לא תהיה פגישה נוספת.

הם נפגשו לפגישה העיוורת רק משום שלחצו על כל אחד מהם בנפרד. ההורים לחצו, החברים או החברות לחצו, הדודים, הדודות וסתם "נשמות טובות" לחצו. הלחץ היה כל כך מסיבי שהם הסכימו לבסוף ללכת לפגישה.

ללא קשר למי שהם נפגשו איתו או איתה, הם אפילו לא מוכנים לדבר יותר מכמה מילות נימוס. הם שותקים בפגישה ולטווח הנראה לעין לא יפגשו שוב בבית קפה. מי יודע מה יקרה בעוד כמה שנים, אם וכאשר יפגשו במקרה ללא כל לחץ מהסביבה?

האנלוגיה לברידג' לתסריט זה: שני השחקנים מכריזים Pass. לאף אחד מהם אין 12 נקודות או יותר. אף אחד מהם לא מוכן להתחייב לחוזה.

תסריט שני: צד אחד מעוניין – לא תהיה פגישה נוספת.

הגבר מתרשם מהאישה ומעוניין להכיר אותה יותר. הוא מספר על עצמו, מתעניין בה ומנסה להרשים אותה. זה לא כל כך הולך. מסיבות כלשהן האישה אינה מעוניינת: יכול להיות שהיא הגיעה עקב לחץ, יכול להיות שהיא לא ממש מעוניינת בקשר כלשהו ויכול להיות שהבחור אינו מוצא חן בעיניה מסיבה זו או אחרת.

האישה שותקת רוב הזמן. אולי מדי פעם בפעם עונה בנימוס, אבל לא יותר מזה. בסיום הפגישה הוא יציע פגישה נוספת בבית קפה. היא תדחה אותו בעדינות.

האנלוגיה לברידג': לשחקן אחד יש אפשרות לפתוח עם 12–14 נקודות. הוא מכריז הכרזת פתיחה. לשותפתו אין 6 נקודות על מנת לענות לו. היא מכריזה Pass. הם לא יתחייבו לביצוע חוזה כלשהו.

תסריט שלישי: צד אחד מעוניין במיוחד – תהיה פגישה נוספת.

כמו בתסריט השני, הגבר מעוניין. האישה לא ממש. אבל הפעם הוא כל כך מעוניין ואינו מתייאש חרף הסירוב העקבי. הוא מעניק לה אין-ספור מחמאות, מסביר כמה הוא מעוניין להיפגש שוב, מפליג בשבחו של בית הקפה שבו תהיה פגישתם הבאה. הוא מציע לאסוף אותה מביתה בפגישה הבאה ולהחזיר אותה בסיום הפגישה. בסופו של דבר היא מתרצה ומוכנה לפגישה אחת נוספת.

פגישה נוספת היא כנראה המקסימום של המשך הקשר ביניהם.

האנלוגיה לברידג': לשחקן אחד יש אפשרות לפתוח עם יותר מ-14 נקודות. הוא מכריז הכרזת פתיחה. לשותפתו אין 6 נקודות על מנת לענות לו. היא מכריזה Pass. היריבים מתערבים במכרז. השחקן שפתח לא מוותר ומכריז שוב. אולי אפילו מכריז בפעם השלישית. השחקנית מתחייבת לחוזה במשחק חלקי או לחלופין היריבים מתייאשים, והמכריז ושותפתו מתחייבים למה שהוא הכריז.

תסריט רביעי: צד אחד מעוניין – ייווצר קשר זוגי.

ממש כמו בתסריט השלישי הגבר הוא זה שמעוניין ואילו האישה אינה מעוניינת. אולם בתסריט הזה הוא מעוניין אפילו יותר ממה שהיה מעוניין בתסריט הקודם.

היא תבוא לפגישה שנייה. הוא יהיה כל כך נלהב ונכון להשקיע, עד שהיא תסכים לבוא גם לפגישה שלישית ורביעית. הלא היא הגיעה לפגישה עיוורת משום שהיא מחפשת בן זוג. נכון, זה אינו גבר חלומותיה, אבל ייווצר קשר זוגי. נשאלת השאלה כמה זמן יחזיק מעמד קשר זוגי כזה? באופן אישי אני לא מאמין בקשרים שבהם צד אחד לא באמת מעוניין בקשר.

האנלוגיה לברידג': לאחד השותפים יד חזקה במיוחד. למשל יד עם 23 נקודות או יותר שבה פותחים 2♣. לשותפה שלו יש פחות מ-6 נקודות, נניח 4 נקודות. ביחד יש להם יותר מ-25 נקודות. הם ישחקו בחוזה של משחק מלא.

תסריט חמישי: שניהם מעוניינים – תהיה פגישה נוספת.

כמו בתסריטים הקודמים, גם כאן הגבר מעוניין לפחות בפגישה נוספת. בשונה מהתסריטים הקודמים, הפעם גם הגברת מוכנה לפחות לפגישה נוספת אחת. אולי היא אינה יוצאת מגדרה ואינה מתלהבת, אבל היא נותנת סיכוי כלשהו לקשר באמצעות פגישה נוספת. קשר ארוך יותר? נראה שלא, אבל מי יודע?

האנלוגיה לברידג': לאחד מהם יש 12–14 נקודות. לשותפה יש 6–10 נקודות. ביחד יותר מ-20 נקודות אבל פחות מ-25 נקודות. תיתכן גם כל וריאציה קצת שונה העונה על אותם תנאים. הם ישחקו בחוזה של משחק חלקי.

תסריט שישי: שניהם מעוניינים – ייווצר קשר זוגי.

שניהם מעוניינים, אבל הפעם הגברת מעוניינת לא פחות מהגבר. תהיה פגישה שנייה. תהיה פגישה שלישית ויהיה גם קשר זוגי מתמשך. עד כמה מתמשך? איני יודע לומר. קרוב לוודאי שזה לא קשר לכל החיים.

האנלוגיה לברידג': לאחד מהם פתיחה רגילה של 12–14 נקודות. לשותפה 12–14 נקודות. יכול להיות שלאחד מהם או לשניהם קצת יותר, יכול להיות שלאחד מהם קצת פחות ולשנייה קצת יותר או להפך.

השורה התחתונה: ביחד 25 נקודות או יותר ופחות מ-33 נקודות. הם ישחקו בחוזה של משחק מלא.

תסריט שביעי: שניהם מעוניינים – אהבה ממבט ראשון.

יש גם מקרים נדירים של אהבה ממבט ראשון, שאינה מסתיימת במבט השני, אלא יוצרת קשר מתמשך. לפעמים אנו שומעים על בני זוג המספרים כיצד נפגשו, ואיך כבר מהרגע הראשון ידעו שזו אהבת אמת לכל החיים. זה נדיר מאוד אבל קורה. בדיוק כמו זכייה בפרס הראשון בלוטו – היא יכולה לקרות, אבל ההסתברות לכך היא כל כך קטנה, שלא הייתי מציע לכם להמר עליה.

האנלוגיה לברידג': או שלשניהם הרבה נקודות או שלאחד מהם הרבה יותר מ-23 נקודות. לשניהם ביחד 33 נקודות או יותר, כלומר: מכריזים סלאם קטן. במקרים נדירים עוד יותר יש להם 37 נקודות או יותר: סלאם גדול או התחייבות לזכייה בכל 13 הלקיחות.

הערה קטנה לתסריט השביעי: במקומותינו, כשליש מהזוגות הנשואים מתגרשים. אם מדובר בזוג שנישא בלית ברירה או כבחירה ברע במיעוטו, זה ממש לא נורא. הכרתי כמה זוגות שהכתובת כבר הייתה על הקיר: כשהגעתי לחתונתם שיערתי שבמועד כלשהו, בהסתברות גבוהה, דרכיהם ייפרדו. ייתכן שגם הם חשבו על אותה אפשרות כבר ביום הנישואים. הפרידה היא אולי לא ממש טרגדיה. אולם המצב שונה כשמדובר בזוגיות מופלאה שגם לבני הזוג וגם לסובבים אותם ברור שהם ביחד לכל חייהם. אנשים משתנים. כל אחד מתפתח לכיוונים שונים. כמו בכל דבר מתמשך יש שחיקה. אחרי כמה עשרות שנים הם נפרדים, ואז הפרידה הרבה יותר קשה וכואבת.

האנלוגיה לברידג': כשנכשלים בביצוע חוזה חלקי זה לא נעים. כשנכשלים בביצוע משחק מלא זה עלול להיות נעים עוד פחות. כשנכשלים בביצוע סלאם זה קשה הרבה יותר.

וכאשר מדובר בסלאם שרק זוגות מועטים הכריזו אותו והוא בר ביצוע – זה הרבה, הרבה יותר כואב.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

3 תגובות

    1. אלכס, תודה על תגובתך.
      גם בברידג' הכללים לא תמיד ברורים עד הסוף. בפוסט זה הצגתי את הבסיס גם עבור אלה שאינם משחקים ברידג' או נמצאים בתחילת דרכם. בהצגה כזו הכל ברור עד הסוף.

      ברמות גבוהות יותר יש מקום לשיקול דעת וליצירתיות.

  1. הופכת לשיתוף פעולה רובוטי שאין בו יותר מידי הפתעות ואלתור ואז הוא פחות מעניין ובלתי צפוי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

מהי שחיתות?

הגיגים על מה שמתרחש אצלנו בצמרת ההנהגה

מדביר מועך חרק

הדברת נמלים

למה כדאי לעשות את זה בצורה מקצועית?