בורא פרי העץ

העץ והפרי – הכנסה הונית והכנסה פירותית