אדם מצביע

מה היה קורה אילו

חישוב חלוקת המנדטים – בפועל ובתרחיש היפותטי