תמונה של יורם

שאלה לי אליכם

נניח שאתם הייתם בקבוצת סיכון לקורונה

תמונה של יורם

נאום הפספוס

המחאות החברתיות הופכות למחאות פוליטיות

תמונה של יורם

נאום הסנדלר

זמן קורונה – להסתגל למצב החדש

תמונה של יורם

מתחת לרדאר

הסטודנטים שהולכים לאיבוד בלמידה מרחוק