תמונה של יורם

קדושת הפרות

שחיטת הפרות הקדושות הגיעה לפתחה של משפחה שכולה

תמונה של יורם

"דור אבוד"?

אובדן שנת לימודים בשל הקורונה

תמונה של יורם

שאלה לי אליכם

נניח שאתם הייתם בקבוצת סיכון לקורונה

תמונה של יורם

נאום הפספוס

המחאות החברתיות הופכות למחאות פוליטיות

תמונה של יורם

נאום הסנדלר

זמן קורונה – להסתגל למצב החדש