תמונת יוסיפיה

רק אחת ודי

סיפור קצר על החלטות ופיתויים