משק לשעת חינוך

הקורונה הביאה איתה את מהפכת הלמידה מרחוק