צילוםיצירה של שילוני

אי שָקט

נויה שילוני-חביב בוראת בצילומיה עולם אחר

תמונת שמן

כוחו של הצבע

התערוכה "חרדה בצבעים" של פיליפ ט'לין