תמונה של יוסי

אצא לי השוקה

מחאת החקלאים ומועצותיהם והפתרון שבידם