תמונה של יהונתן

המרתון לדירה

האם ניתן לפתור את משבר הדיור בישראל?