תמונה של שפי

המחשב וההיגיון

כדאי שנלמד לחשוב בהיגיון גם ביחס לפעולות המחשב

דילוג לתוכן