כיתה ריקה

לאוורר את הכיתות

ילדים הם הסובלים העיקריים מזיהום האוויר שבתוך מבנים

נפט? זיפת!

פרויקטי פצלי שמן מסכנים את הסביבה