שתיקת דור הכבשים

למה הדור הזה שותק לנוכח מחדלי הממשלה ותחלואי המשק?

צינון מטהר

החוק לצינון עובדי ציבור הכרחי אך מחייב איזון