שלמה גזית

הניצוץ

מחויב פתרון יסודי לעימות עם הפלסטינים

תמונה של גזית

בשולי הבחירות

הערות והרהורים על מערכת הבחירות ותוצאותיה