הארץ הקדושה

פגיעה במוסדות דת – כל דת – היא מעשה טרור לכל דבר

מדינה בודדה

הפלסטינים עברו לערעור על עצם קיומה של ישראל