המחיר האמתי

שחרור מחבלים מורשעים פוגע בעקרון שלטון החוק במדינת ישראל